Mosjøkonferansen

Velkommen til Mosjøkonferansen fredag 29. januar kl. 08:40 – 10:45. Årets konferanse er en digital dugnad mot ensomhet. Du får blant annet møte Vegard Harm og internettpsykolog Maria A. Østhassel: fra @psyktdeg. På grunn av av koronapandemien er årets konferanse digital. Konferansen er først og fremst for ungdom i Vefsn og er en del av undervisninga i ungdomsskolen og videregående skole. Konferansen arrangeres av Vefsn kommune i samarbeid med flere aktører i lokalsamfunnet.